gallery/image_1
gallery/logotype-bi-uf

Taket gör skillnad!

Företag du kan lita på. Etisk kvalitetsmärkning. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar. Rekommenderat företag. R:et i symbolen betyder "rekommenderat företag" och är ett sätt att kommunicera etiskt trovärdighet gentemot kunder, uppdragsgivare, underleverantörer och andra intressenter. Etikpolicy. Företaget eller organisationen har genom sin licens förbundit att leva upp till en särskild etikpolicy som också inkluderar en försäkran om att uppträda etiskt gentemot sina anställda.

gallery/rforetagen

Akustik & Montage i Jönköping AB

BOX 34,

Centrumvägen 11 B

560 29 Tenhult

Sweden

Telefon Kontor +46 36 91131

Fax Kontor +46 36 92151

 

Mats Olsson

Telephone: +46 70 6012019

E-mail:  mats@avp.nu

 

Marcus Kilander

Telephone: +46 70 7661507

E-mail: marcus@avp.nu

Lager i Tenhult