Se möjligheterna

 

Andvänd tak och vägg som dekoration och absorbent. Det gör skillnad!!

Auktoriserat Företag

gallery/stampel-sakert-undertak-427x144

Undertaksföreningen (UTF) är branschorganisationen för undertaks­relaterad verk­sam­het i Sverige och ingår i Sveriges Bygg­industrier och är ansvarig utgivare för Undertaksportalen.se. Undertaks­föreningens huvud­sakliga upp­drag är att till­varata och utveckla fack­manna­mässig­heten inom undertaks­branschen, bedriva kurs­verk­samhet samt ge teknisk och juridisk rådgivning till förmån för de anslutna företagen.

Rekommenderat Företag

gallery/logotyp_svart_webb

Företag du kan lita på. Etisk kvalitetsmärkning. R-licensen är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag och organisationer vilka förbundit sig att ta ett etiskt ansvar. Rekommenderat företag. R:et i symbolen betyder "rekommenderat företag" och är ett sätt att kommunicera etiskt trovärdighet gentemot kunder, uppdragsgivare, underleverantörer och andra intressenter. Etikpolicy. Företaget eller organisationen har genom sin licens förbundit att leva upp till en särskild etikpolicy som också inkluderar en försäkran om att uppträda etiskt gentemot sina anställda.